CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 • Nguyễn Thị Thiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Địa chính - Nông nghiệp xã
  • Điện thoại:
   0967036182
 • Tạ Đăng Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn hóa - Xã hội xã
  • Điện thoại:
   0829823706
 • Đỗ Danh Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường xã
  • Điện thoại:
   0911777122
 • Ngô Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
  • Điện thoại:
   0964888088
 • Lê Thị Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
  • Điện thoại:
   0972451936
 • Nguyễn Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tài chính - Kế toán xã
  • Điện thoại:
   0944590199
 • Vàng Xuân Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn phòng - HĐND xã
  • Điện thoại:
   0975974130
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn phòng - Thống kê xã
  • Điện thoại:
   0389799768
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 34
Hôm qua : 107
Năm 2023 : 25.678