CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 • Tẩn Thị Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã
  • Điện thoại:
   0971780899
 • Liều A Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch hội nông dân xã
  • Điện thoại:
   0375508872
 • Sùng Thị Dính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Hội phụ nữ xã
  • Điện thoại:
   0397839590
 • Chẻo Ú Chiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch hội nông dân xã
  • Điện thoại:
   0364811275
 • Hàng A Páo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch hội CCB xã
  • Điện thoại:
   0349970396
 • Giàng Thị Ca
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch UBMTTQ xã
  • Điện thoại:
   0326599966
 • Phàng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên xã
  • Điện thoại:
   0944978996
 • Mùa A Lùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch hội CCB xã
  • Điện thoại:
   0766277271
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Năm 2024 : 506