Đồng chí tân Bí thư Đảng bộ xã Sùng Phài, nhiệm kỳ 2020-2025 Tặng hoa chia tay các đồng chí Ban Chấp hành khóa cũ, nhiệm kỳ 2015-2020