Để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, UBND xã Sùng Phài phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu cấp giống chè cho nhân dân bản Sùng Phài- xã Sùng Phài