CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành đảng uỷ xã Sùng Phài lần thứ 49 mở rộng

Chiều ngày 25/6/2024, tại Hội trường xã, Đảng uỷ xã Sùng Phài tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 49 mở rộng

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Đặng Quang Chung - Phó bí thư thường trực Thành uỷ; đồng chí: Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng uỷ xã, các đồng chí TT Đảng uỷ - HĐND - UBND xã, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, lãnh đạo các trường học, trạm y tế xã, các cán bộ, công chức xã, các bí thư chi bộ của các bản đến tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Các kế hoạch: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 – 2030; Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn, đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Hội nghị cũng thông qua Hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2024.

Đồng chí: Nguyễn Quang Hải - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ thông qua các báo cáo

 

Phần thảo luận: Các đồng chí tham gia thảo luận đã tập trung ý kiến về các vấn đề: vệ sinh môi trường, phát triển rừng, trồng chè, giảm nghèo, làm đường giao thông nông thôn, công tác xây dựng Đảng…

Các ý kiến thảo luận đã được lãnh đạo UBND xã và Bí thư Đảng uỷ xã tiếp thu, làm rõ tại Hội nghị.  

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí: Sùng A Hồ - Bí thư chi bộ Sùng Chô tham gia ý kiến
Đồng chí: Sùng A Phừ - Bí thư chi bộ Suối Thầu tham gia ý kiến
Đồng chí: Giàng A Chảo - Bí thư chi bộ Sin Páo Chải tham gia ý kiến
Đồng chí: Phê A Hảng - Bí thư chi bộ Hồi Lùng tham gia ý kiến
Đồng chí: Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng uỷ xã làm rõ một số ý kiến và kết luận Hội nghị

 

Lượt xem: 5
Tác giả: Đảng uỷ xã Sùng Phài
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Hôm qua : 5
Năm 2024 : 1.094